Lyst til å bli med på moroa?

Bli andelshaver.

Ved innmelding betaler man en engangskostnad for å bli andelseier, i tillegg til en årskontigent som fastsettes av årsmøtet.

En andel gir tilgang til en andel av årets avling og stemmerett på årsmøtet.

Hvor mye en andel er avhenger blant annet av årets sesong, jordsmonn og vær. Med andre ord er en andel årets samlede avling delt på antall andelseiere.