Dette er Reppe andelslandbruk

Fra jord til bord i fellesskap.

Reppe andelslandbruk er en arena hvor det er plass til alle. Store og små, unge og gamle. Vi har fokus på kunnskap og læring slik at vi kan bygge opp kompetanse blant andelshaverne over tid. Vi har sosiale sammenkomster hvor alle kan møtes. Fra jord til bord i fellesskap.

Vi har dessverre nådd maks antall andeler, men legg igjen e-postadressen din for å få varsel når vi åpner for innmelding igjen.

Høstemeldinger

I sesong legger vi jevnlig ut høstemeldinger. Følg med her, på Facebook-gruppen for andelshaverne eller i RSS-feeden.

Hva er et andelslandbruk?

Andelslandbruk

Andelslandbruk er en modell som er forholdsvis ny i Norge. Den finnes i litt forskjellige varianter, men grunntanken er at forbrukerne og bøndene i samarbeid skal ta ansvar for matproduksjonen. Vi har valgt en modell der andelslandbruket har opprettet et eget samvirke som leier jord hos bonden. Årsmøtet har vedtatt et innskudd på 500 kroner per andel som opprettes, og en årlig medlemsavgift på 3000 kroner. Med disse pengene skal alle kostnader for dyrkning av grønnsaker på et 2,5 mål stort stykke dekkes. I tillegg til å årsavgiften skal hver andel stille med omtrent 20 innsatstimer i forbindelse med arbeid på jordet.

Fennikel