Pak Choi

Uke 21, 2023

Årets første høstemelding ● Forskjellige urter i kassene og løpstikke ved drivhuset● Pipeløk i kassene – høst enkeltblad● Ramsløk ved drivhuset – Høst enkelte blad og pass på at hver plante står igjen med minst (!) et blad.● Pak choy i drivhuset – høst hele planten ved å klippe av ovenfor roten, høst så mye […]

Uke 21, 2023 Read More »