Måned: januar 2021

Squash

Uke 43, 2020

Kort oppsummering: Alt kan høstes nå Potet All potet har blitt tatt opp, bortsett fra to rader Solist som står igjen bak squash med inseknett på i Dype Røtter sin åker. All potet er satt inn på et lagerrom der det kan stå over vinteren. Info om tilgang kommer senere. En del småpoteter har blitt …

Uke 43, 2020 Les mer »

Uke 42, 2020

Potet   ● All potet har bli ta opp, men det kom en del flere potet opp eer at Lars har kjørt over for å bekjempe kveke. Bare å plukke, de bør ikke ligge for lenge i lyset. All potet er sa inn på et lagerrom der det kan stå over vinteren. Info om lgang kommer …

Uke 42, 2020 Les mer »

Uke 40, 2020

Potet En del potet har blitt tatt opp. All Mandel, mye Asterix og noe Troll.  Potetene er lagt i store trekasser som står for tiden ved potetåkeren. Potetkassene kan i år lagres på gården og potet kan bli hentet ut over vinteren. Småpotetene har blitt sortert ut og står i grønnkasser i redskapsboden Det kan …

Uke 40, 2020 Les mer »

Uke 38, 2020

Potetåkerne Det kan høstes på to plasser, begge nåes ved å gå langs Dype røtter sin åker. Det er satt opp skilt. Risen på plantene er nå fjernet, så det må sjekkes nøyere hvor det er planter igjen. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix, Troll og Mandel …

Uke 38, 2020 Les mer »

Uke 37, 2020

Potetåkerne Det kan høstes på to plasser, begge nåes ved å gå langs Dype røtter sin åker. Det er satt opp skilt. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix og Mandel på åkeren bak Smia Solist på åkeren bak Dype Røtter sin åker, mot komposthaugen. Bondebønner: De er …

Uke 37, 2020 Les mer »

Uke 36, 2020

Potetåkerne Det kan høstes på to plasser, begge nåes ved å gå langs Dype røtter sin åker. Det er satt opp skilt. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix og Mandel på åkeren bak Smia Solist på åkeren bak Dype Røtter sin åker, mot komposthaugen. Bondebønner: De er …

Uke 36, 2020 Les mer »

Uke 35, 2020

Potetåkerne Det kan høstes på to plasser, begge nåes ved å gå langs Dype røtter sin åker. Det er satt opp skilt. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix og Mandel på åkeren bak Smia Solist på åkeren bak Dype Røtter sin åker, mot komposthaugen. Bondebønner: De er …

Uke 35, 2020 Les mer »

Uke 34, 2020

Potetåkerne Det kan høstes på to plasser, begge nåes ved å gå langs Dype røtter sin åker. Det er satt opp skilt. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix og Mandel på åkeren bak Smia Solist på åkeren bak Dype Røtter sin åker, mot komposthaugen. Bondebønner: De er …

Uke 34, 2020 Les mer »

Uke 33, 2020

Potetåkerne Det kan høstes på to plasser, begge nåes ved å gå langs Dype røtter sin åker. Det er satt opp skilt. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix og Mandel på åkeren bak Smia Solist på åkeren bak Dype Røtter sin åker, mot komposthaugen. Kassene Urter: Urtene …

Uke 33, 2020 Les mer »

Uke 32, 2020

Potetåkerne Der det er satt opp skilt. Vipp opp med greip. Pass på at du får med alle. Følg raden. Asterix og Mandel bak Smia Solist bak Dype Røtter sin åker, mot komposthaugen Kassene Urter: Urtene er ikke markert med fargekode, her er det bare å høste.  Forskjellige løksorter (pipeløk og luftløk – høst enkeltblad, …

Uke 32, 2020 Les mer »